Stypendysta Programu ERASMUS+ może wyjechać do następujących krajów:

Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia - była Republika Jugosławii.  

Możesz wyjechać na studia do uczelni, z którą twój macierzysty wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

Wykaz bieżących umów międzyinstytucjonalnych

Długość pobytu

Studenci UMB mogą wyjeżdżać na studia na jeden semestr lub pełny rok akademicki. Pobyt na stypendium nie może wykraczać poza jeden, ten sam rok akademicki.

Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na studia:

  • status studenta co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia,
  • średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3,5
  • znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą,
  • dodatkowe punkty student może otrzymać za działalność w kołach naukowych, prace naukowe, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, nagrody otrzymane w trakcie studiów, praca na rzecz ruchu studenckiego (w tym osiągnięcia artystyczne i sportowe)

 

Każdy student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. W przypadku jednolitych studiów magisterskich: lata 1-3 odpowiadają studiom I stopnia, lata 4-6 studiom II stopnia

FAQ SMS (wyjazdy studentów na STUDIA) - czesto zadawane pytania

GŁÓWNE DOKUMENTY PROGRAMU ERASMUS+

 

Kwestionariusz aplikacyjny na studia

Kwestionariusz aplikacyjny na praktykę

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Traineeships

 

 

 

 Załączniki:
INSTRUKCJA+modu%C5%82%20Erasmus.pdf
INSTRUKCJA+modu%C5%82%20Erasmus.pdf